Ayurveda – kunskap om livet

Ordet Ayurveda kommer från sanskrit, ett språk som i Indien motsvara latinet och som inte längre talas men som spelar en stor roll i religionen och filosofin. Ayur betyder liv och veda betyder vetskap alltså ”kunskap om livet” eller ”kunskap om allt levande” och består av ett system av principer som alla har till syfte att skapa balans som en förutsättning för hälsa. Ayurveda är världens äldsta nedtecknade läkekunskap, troligtvis 5000 år tillbaka och som praktiseras i Indien, Nepal, Sri Lanka och Tibet. Ayurveda är godkänd och klassas som effektiv behandlingsmetod av WHO (världshälsoorganisationen).

Stor vikt läggs vid förebyggande friskvård vilket gör det intressant även för den individ som känner sig frisk att komma på hälsokonsultation. Det unika med ayurveda är att den beskriver orsak och verkan. Med hjälp av den kunskapen kan du lättare förstå vad som händer i dit eget liv med mat, sömn, träning eller vad du nu vill förstå. Ayurveda ger oss möjlighet att ta ett större ansvar för hur vi mår och kan erbjuda oss vägar till att inte bara bli friskare utan också utveckla våra styrkor och ge oss en riktning att leva i samklang med de yttre och inre påfrestningar som vi alla möter i ett aktivt liv.

Hälsa är inte bara frånvaro av sjukdom, det är så mycket mer och där är ayurveda en stor tillgång.

Intresset för ayurveda ökar i och med att vi reser och får lära känna nya kulturer. Många åker till Indien och upplever att de ayurvediska behandlingarna och hälsokonsultationerna får dem att må bra. Vi lever i ett samhälle med mycket stress och höga krav och har många gånger kommit långt från oss själva. Detta gör att intresset ökar i västvärlden för alternativa behandlingsmetoder.

Idag blir många med en stressig livsstil deprimerade. Inom ayurveda kallas samma sak för obalans och redan för 5000 år sedan kände man till detta fenomen och att det med tiden ledde till sjukdom.

106

 När vi är i balans klarar vi utmanande situationer bättre, livet blir roligare, lättare och vi njuter mer av tillvaron och varandra. Mycket av vår västerländska livsstil får oss dock ur balans. Vi jobbar för mycket, sover för lite och äter inte den mat vi mår bra av och får inte tillräckligt med motion. Allt detta får oss att må dåligt och i vissa fall att vi blir sjuka.

Vi vill vara friska för att livet blir bättre då, vi orkar mer och presterar bättre. När vi är i balans kan vi njuta av livet!