Vi är olika, eller hur?

”Styrkan och svagheten i en människas sinne avspeglas i hennes omdöme – ett starkt sinne ser det positiva i allting medan ett svagt letar efter det negativa.”

Vi är alla olika

Alla vet att vi är olika men hur hänger det ihop? Är det slumpen, tillsammans med arv och miljö som skapar oss? Förmodligen, men en del olikheter kvarstår som vi faktiskt kan skapa mönster kring så att vi kan förstå bättre. Ayurveda är ett unikt system med gamla anor som beskriver just våra olikheter på ett förståeligt sätt så att det blir lätt att använda. Den ayurvediska traditionen byggs upp utifrån kunskapen om de fem elementen som även vår västerländska vetenskap (inom parantes nedan) inom fysik bygger sin begreppsvärld på.

De fem elementen är:

  1. Rymd (vakuum)
  2. Luft (gas)
  3. Eld (strålning)
  4. Vatten (vätska)
  5. Jord (massa)

Ayurvedan delar in de fem elementen i tre egenskaper: VATA, PITTA och KAPHA. Detta är ett sätt att förklara naturens orsak och verkan.

VataPittaKapha

Vata – skapas av rymd och luft, den rörliga energin som kan översättas till vind.

Pitta – skapas av eld och lite vatten, den eldiga och transformerande energin som kan översättas till eld.

Kapha – skapas av vatten och jord, den uppbyggande och smörjande energin som kan översättas till jord.

Dessa tre energier VATA, PITTA och KAPHA kan vi använda för att förstå olika skeenden i allt vi vill studera.

Du kan också se dessa tre energier som uttryck för olika rytmer.

Vata är snabb och oregelbunden rytm, ibland stilla och ibland aktiv.

Pitta är kraftfull, penetrerande och tydlig rytm.

Kapha är lugn, något långsammare rytm som ger tid till eftertanke.

Vi har alla vår unika rytm som är ganska tydlig för omgivningen.