Personlighetstyperna

                                vpk_lotus1[1]

”Personlighet är detsamma som en persons förmåga att hantera olika situationer i livet.”

PersonlighetstypernaAtt identifiera och få förståelse för din egen kroppstyp är enligt ayurveda det viktigaste i ditt liv. Det är nyckeln till dina personliga särdrag som sätter prägel på ditt liv. Vi reagerar fysiskt och psykiskt olika på stress, mat, tankar och olika situationer. Våra olika sätt att tänka, lösa problem, hantera konflikter, planera, agera, ta till oss ny information, uttrycka vår kreativitet o.s.v. är alla exempel på hur vår kroppstyp styr oss.

Från obalans till balans

Vårt naturliga tillstånd är att vara i balans och förbli friska. När vi ändå blir sjuka eller mår dåligt, så är detta en obalans. Det är en adekvat reaktion på ett beteende eller en livsstil. Kroppen försöker alltid kompensera och balansera att vi beter oss på ett sätt som går emot våra behov. Det är ingen slump att vi blir sjuka, utan det finns en orsak långt tillbaka i tiden.

Ayurvedan utgår från kunskapen om att allt består av olika kompositioner av VATA, PITTA och KAPHA. Beroende på vilken eller vilka av dessa kvaliteter som dominerar skapas våra olikheter. VATA, PITTA och KAPHA finns i allt eftersom de består av de fem elementen som allt består av.

Om vi fokuserar på oss människor kan vi se att människor som har mer av:

Vata-energin är som vinden, snabba, rörliga, tunna, smala och kan ha ett varierat humör. De är till sin natur subtila och styrs mycket av känslor och sin intuition.

Om du känner igen dig i en handfull av följande vanor kan det vara ett tecken på att Vata är ur balans:

 • oro, rastlöshet, rädsla, känner dig splittrad, ofokuserad och tankspridd
 • sömnsvårigheter, sover mindre än 7 timmar per natt, grubblar på nätterna
 • blir hyperaktiv, gör saker hafsigt och slarvigt
 • glömmer eller hoppar över måltider
 • känner att du har för många projekt på gång
 • förstoppad, gaser i magen
 • smärta och stelhet i kroppen, skakningar, kramper

De som domineras av Pitta-energin har mer eld i sig. De har mycket energi, är målinriktade, har tydliga åsikter, är raska och är ofta disciplinerade och strukturerade.

Du kan ha en Pitta dosha som går på övervarv om du:

 •  jobbar över kväll efter kväll, blir frustrerad om det inte blir som du vill, höga krav, kontrollfreak, lider av prestationsångest
 • aggressivitet, överdriven kritik, arrogans
 • inflammationer, feber, värmekänsla och hudrodnad (blodvallningar)
 • överdriven hunger eller törst
 • har magproblem som magkatarr, sura uppstötningar, halsbränna
 • migrän och högt blodtryck

Kapha dominerade personer är mer lugna, stillsamma och lite mer tystlåtna, mer uthålliga och har lättare för att lyssna än att prata.

Som Kapha kan det vara läge till förändring om du har:

 • trötthet och svårighet att stiga upp på morgonen, sover mer än 8 – 9 timmar per natt, tyngdkänsla i kroppen
 • nedstämdhet, brist på initiativ och apati
 • har svårt att säga din mening, upplever att kroppen och sinnet känns tunga
 • tröstäter
 • blodstockning, slemutlösning, vätskeansamling
 • luftvägsinfektioner
 • sitter framför TV:n timme ut och timme in
 • undviker förändring

De flesta av oss är präglade av en dosha (kroppspersonlighet) eller en kombination av två eller tre.

Det är när vi får för mycket i någon av dessa doshor som symtom uppstår och vi blir sjuka. Lindring och bot skapas genom att vi förstår vilken dosha som har ökat och därefter minska på den så att man kan återfå balansen.