Bildgalleri

Bilder från mina resor i Indien och Tibet samt när jag arbetade som volontär i norra Indien 2011